نوشته‌ها

فروش کلر در نیشابور

فروش کلر در نیشابور

 فروش کلر در نیشابور

فروش کلر در نیشابور

یکی از با ارزش ترین ماده ها کلر است.

از کلر برای ضد عفونی استخر ها استفاده می شد.

کلر هم باکتری و انگل های آب را از بین می برد.

هم از طریق اکسیده شدن تخریب شیمیایی هر نوع کثیفی و یا کلرامین موجود در آب را از بین می برد.

فروش کلر استخر در نیشابور

استخر ها نباید به صورت دستی و دل بخواهی کلر زنی شود زیرا آب حالت اسیدی پیدا کرده.

هم آب استخر ضد عفونی نمی شود و هم اکسیده نمی کند.

بلکه عمل کلر زنی از طریق دستگاه کلریناتور اتومات باید انجام شود.

کلر زنی به موقع و به اندازه و از طریق دستگاه مورد تاید باعث تمیز وشفاف شدن آب استخر می شود.

مراکز فروش کلر در نیشابور

به طور کلی کلر به سه صورت کلر مایع کلر گاز و کلر جامد وجود دارد.

1 هیپوکلریت سدیم یا همان کلر مایع دارای 12 تا 16 در صد کلر می باشد.

2 هیپو کلریت کلسیم  یا همان کلرجامد که به صورت پودر یا قرص یا دانه وجود دارد.

بین 65 تا 70 درصد خلوص دارد.

خرید کلر در نیشابور

این نوع کلر نباید به صورت مستقیم با آب استخر مخلوط شود زیرا ممکن است تاثیر گذاری خود را از دست دهد.

بلکه ابتدا باید داخل ظرف جداگانه حل شده و بعد از ته نشین شدن املاح آن به آب استخر اضافه شود.

3 کلر گاز این کلر با خلوص 100در صد وجود دارد و به صورت مخزن های فشرده و یا کپسول عرضه می شود.

قیمت کلر در نیشابور

ولی این کلر برای تزریق نیاز به تجهیزات خاصی دارد.

به طور کلی تمامی انواع کلر باید از طریق دستگاه های اتومات انجام شود.

از کلر می توان برای ضدعفونی آب شرب نیز استفاده کرد به ویژه برای مناطقی که از آب چاه  ها استفاده می کنند.

فروش کلر در مشهد